Zonterapi

Zonterapi, även reflexzonterapi eller reflexologi, är en alternativ behandlingsform som är flitigt utbredd och används ofta vid olika typer av åkommor. De metoder som används inom zonterapin har förekommit sedan länge inom folkmedicin eller motsvarande. Dock var det inte förrän 1915 som den amerikanske läkaren William H. Fitzgerald utvecklade det som vi idag känner som zonterapi.

1686863-foot-massageZonterapi går ut på att med hjälp av olika zonpunkter behandla olika typer av åkommor. Zonpunkterna som bland annat finns på fötterna representerar andra ställen på kroppen och genom olika typer av behandling på just de här punkterna kan man även åstadkomma resultat på och i andra delar av kroppen. Man kan säga att punkter på fötterna ”reflekterar” andra ställen på kroppen, därav namnet reflexologi.

Med hjälp av zonterapi kan man exempelvis minska allergiska besvär och eksem, cirkulationsproblem, högt blodtryck, huvudvärk och migrän, muskelsmärtor och ryggskott. Zonterapin kan dessutom vara bra mot stress och oro, urinvägsproblem samt sömnlöshet. Vissa hävdar till och med att zonterapi kan vara bra mot barnlöshet, det vill säga zonterapi ökar chanserna att bli gravid.

Det ska sägas att zonterapi inte är någon vedertagen vetenskaplig metod, dock säger säg många som provat zonterapi vara nöjda och blivit av med olika åkommor.