Terapi för sinnet

Ibland brukar man säga att saker och ting ”är som terapi för själen”, inte sällan är det musik som då åsyftas. Men ibland kan det krävas mer än bara en skön no-stress-låt.

Psykosyntesen

Det är inte bara våra fysiska smärtor som vi kan behandla med terapi. Och även om massage, zonterapi och akupunktur ofta lättar på spänningar och smärtor i kroppen så är det inte alltid det räcker. ”Alla har väl sina demoner” är ett uttryck som ofta används för att beskriva att de flesta av oss har något inom oss som gör att vi inte mår superbra hela tiden.

Måhända är liknelsen med demoner inte gångbar för alla, men andemeningen är väl uttryckt. Vi har alla våra egna problem som är unika just oss själva eftersom vi har olika upplevelser i bagaget, olika tankar, olika känslor som påverkar oss på olika sätt. Utgår ifrån den topografiska delen av Freuds teori om psykoanalysen så kan man dock anta att vi fungerar ungefär på samma sätt, bara det att vi som sagt har olika bagage, olika minnen, motiv och känslor.

Utifrån teorier som dessa så kan exempelvis psykologer och samtalsterapeuter skapa sig en bild om bakomliggande orsaker till olika typer av problem och hjälpa dig att må bättre genom olika behandlingstekniker. En duktig samtalsterapeut tillika handledare i psykosyntes är Charles Sandström.  Och det är just psykosyntes som vi tänkte rekommendera för dig som har dessa demoner inom dig.

På Sandströms hemsida, Nyinsikt.se, går det att läsa mer om psykosyntes, men vi tänkte kort sammanfatta vad det handlar om. Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande. Det går ut på att bli herre över sitt eget liv och inte bli slav under sina inre demoner och passivt ge efter för det psykologiska spel som sker inuti våra huvuden.

Psykosyntes skapades av Assagioli och han ansåg att om man ska kolla in i en persons psykiska så är det inte bara fokusera på det patologiska. Assagioli ansåg att saker som kärlek, kreativitet och andliglighet tillhörde också det psykiska. Detta skilde sig ifrån till exempel Freuds idéer.

Bortsett ifrån Psykosyntes så finns det fler metoder att bearbeta dina inre konflikter. En av dessa metoder är till exempel kognitivt beteende tänkande, förkortat till KBT. Behandlingen går ut på att tillsammans med en psykolog eller samtalsterapeut så ska man diskutera kring sina inre demoner och gå igenom dem analytiskt. När man gör det på detta sätt så ser man först på en händelse och sedan bearbetar man den genom att ställa olika frågor. I slutändan så kommer man fram till att ett visst beteende man har kanske inte alltid är det bästa i sådana situationer och därför påbörjar man då med att skapa ett nytt beteende.