Ta hand om hela dig

Det är viktigt att vi tar hand om oss på allra bästa sätt. På våra arbetsplatser så är det viktigt att vi använder den skyddsutrustning som finns för att vi inte skadar oss under vår arbetstid. Hörseln är en av våra viktigare sinnen förutom vår syn. Det finns bra skyddsutrustning för olika arbeten.

Hörsel

När det kommer till vår hörsel så gäller det att vi skyddar vår hörsel. Speciellt om vi har arbeten där det är höga ljudnivåer eller att vi vistas där det är en allt för hög ljudnivå. Enstaka gånger så kanske det inte behöver hända något. Utan det är när man regelbundet vistas i en sådan miljö som man behöver skaffa sig något som hjälper till att skydda hörseln.  Att kunna dämpa ljudet är viktigt för att man ska bibehålla normal hörsel.

Synen

Om man håller på med ett arbete som kan skada dina ögon så gäller det att skydda sig med skyddsglasögon. Det finns olika modeller som skyddar på olika sätt. Arbetar man på mekaniks verkstad så kan svetsning, slipning och annat vara sådant som kan skada våra ögon. När man svetsar så är det naturligt att använda sig av svetsglasögon och skydd. Vid rondellslipning så kan slipspån lätt hamna lite överallt och skyddsglasögon är något som ska användas.

Övrigt

Det ska finnas relevant skyddsutrustning på arbetsplatser där detta behövs. Om inte så prata med ditt skyddsombud som får se till att rätt utrustning införskaffas till företaget.