Styrketräning som rehabilitering

Alla som någon gång har drabbats an en sport- eller träningsskada vet hur jobbig återhämtningen kan vara, speciellt när den förhindrar en från att faktiskt utöva sin utvalda sport eller fortsätta träningsregimen.  Rehabilitering kan variera en hel del beroende på vilken skada man har, men det är inte ovanligt att styrketräning är en viktig del av denna tid.

En stor riskfaktor efter en skada är det man med tekniskt term kallar för atrofi, även känd i lekmannatermer som muskelförtvining. Detta beror på att musklerna är den vävnad som är mest känslig för inaktivitet och immobilisering. Men musklerna är på andra sidan även de som svarar snabbast på träning och kan få avsevärd förbättring även på kort tid. Ibland ser man tecken på atrofi bara ett par dagar efter en skada, vilket är varför man ofta försöker komma igång med styrketräning så snart som möjligt.

Många gånger är styrketräning något man kan sköta hemifrån utan tillgång till dyra maskiner eller annan dyr utrustning. Så länge man bara instrueras i hur övningarna kan utföras korrekt av en sjukgymnast går det ofta bra att införskaffa ett par hantlar eller liknande och arbeta med att rehabilitera sig i bekvämligheten av sitt eget hem.

Med rätt sorts handling och omhändertagande kan detta läketiden förbättras avsevärt.