Sängbunden

4660607-empty-bed-on-hospital-ward

Det finns en rad olika anledningar till varför en individ kan bli sängbunden, det kan till exempel vara på grund av operation, sjukdom eller skada.

Oavsett anledningen är det en del saker man måste tänka på om man själv är sängbunden eller om man är delaktig i vård av en sängbunden individ utanför en institution som ett sjukhus.

Det första är att behovet av energi, näring och vätska är ofta annorlunda. Den minimala gränsen för att upprätthålla liv är omkring 20 procent över det basala behovet, men detta förutsätter att personen i fråga inte inte har någon fysisk aktivitet alls. För sängliggande individer kan detta vara mellan 30 och 40 procent beroende hur aktiv personen kan vara utan att lämna sängen.

Det är också viktigt att ha kunskap om problem som trycksår, dessa kan uppstå när man inte kan röra sig och kroppen utsätts för ett konstant tryck på ett och samma ställe över en längre tid. För att undvika sådant är det ofta rekommendera att man använder en tryckavlastande madrass. Man kan även använda sig av speciella kilformade kuddar som kan föras in under madrassen så att den sängliggande kan äta utan att behöva sätta sig upp av egen kraft.