Samtalsterapi

Samtalsterapi är en ofta använd terapiform för allt från att ge råd för specifika situationer till att försöka behandla psykiska problem. Samtalsterapi kan gå till på många olika sätt och är mer ett samlingsnamn än en specifik form av terapi.

Samtalsterapi bör dock inte förväxlas med psykoterapi, vilket utövas av legitimerade psykoterapeuter. Samtalsterapi kan istället utövas av andra personer som är certifierade, ackrediterade diplomerade eller auktoriserade terapeuter. Skillnaden här är att endast psykoterapeuter står under Socialstyrelsens tillsyn och har enligt lag patientsäkerhet. En del terapeuter som utövar samtalsterapi har tekniskt sett inte patienter, utan klienter, då det inte anses vara sjuka, utan mer har ett eller flera problem med saker och ting i livet.

Det viktigaste med samtalsterapi är att man hittar någon som man känner sig bekväm med och kan etablera en bra relation med. Av denna anledning är det många som provar sig fram bland olika terapeuter innan de hittar någon som de känner fungerar bra. Det betyder inte att alla de andra terapeuterna inte var kapabel att utöva samtalsterapi, utan att vi helt enkelt är olika och vad vi behöver för att känna oss trygga att öppna upp sig och dela med sig av sina problem kan variera väldigt mycket.