Psykoterapins uppkomst

patient med psykolog

Första gången som termen psykoterapi används i dess moderna mening var i en text översatt av Frederik van Eeden 1892. Den första läran och officiella terapin om hur psykoterapin skulle utföras anses ofta vara den som Sigmund Freud grundade, psykoanalysen.

Tanken var att många av de psykiska problem som människor upplever grundar sig i barndomen och undermedvetna tankar och processer. Under årens lopp byggde många psykologer på teorin och utvecklade egna tankar om hur psykoterapin skulle utformas. Idag är psykoanalysen långt ifrån den enda läran om hur psykoterapi då många alternativ har skapats för att bemöta olika problem och synsätt.

En idag vanlig metod för att behandla allt ifrån depression till beroende eller ångest är kognitiv beteendeterapi, förkortat KBT. Denna typen av terapi är i grunden målinriktad och är normalt sett inte speciellt långvarig. KBT kan dessutom ges via internet.

Psykosyntes är en annan terapiform med fokus på psykologisk utveckling och självförverkligande. Den utvecklades av Roberto Assagioli, en av Sigmund Freuds elever, efter att han tyckte att den psykoanalytiska teorin var för begränsande.  Psykosyntesen brukar normalt sett räknas vara en del av den transpersonella grenen av psykologin.