Parterapi

I relationer är konflikter ganska vanliga, många av dessa är tillfälliga och både dyker upp och blir löst under en och samma dag, men det finns även mer djupt rotade problem som leder till långvariga konflikter som dyker upp mer eller mindre regelbundet. Upplever man liknande problem kan det vara tillfälle att söka sig till parterapi.

8073628-young-couple-with-a-problem-at-psychologist-office

Många gånger är det negativa mönster som ständigt upprepas som leder till långvariga konflikter, och att man inte finner någon lösning på problemet själva kan helt enkelt bero på att man inte förstår sin respektives beteende eller reaktioner. När så grundläggande missförstånd inte tydliggörs blir reaktionerna ofta desamma gång på gång, och det negativa samspelet bara fortsätter.

Vissa gånger är det känsliga ämnen som kan vara svåra att samtala om, som individuell frihet i ett förhållande. Det kan till exempel dyka upp när den ena parten i ett förhållande blir av med sitt jobb eller börjar ett nytt. Med sådana förändringar kan även prioriteringar förändras, och det kan absolut påverka den balans man tidigare haft i sitt förhållande.

I många fall är det kommunikation som är problemet, eller rättare sagt bristen av kommunikation. Ibland är det svårt att formulera den man tänker, känner eller vill, och det är många gånger det man ämnar att förtydliga i parterapi.

Hur man går till väga kan skilja sig ganska mycket från par till par, och från terapeut till terapeut. Många gånger börjar man att gå tillsammans och terapeuten är där för att fungera som en bro mellan de båda parterna, att hjälpa dem båda att uttrycka sina känslor på ett sätt som deras partner kan förstå. Charles Sandström av nyinsikt.se förklarar här hur han går tillväga med parterapi.

Det är inte ovanligt att varje person träffar terapeuten enskilt innan gemensamma sessioner för att reda ut sina tankar innan man samlas för att gå vidare med parterapin.

Med hjälp av parterapi kan rädda sitt förhållande, det är ingen som lovar att det är enkelt och går snabbt, men i slutändan kan det många gånger vara värt det.