Må bättre på jobbet

happy-working-man-computer_206135272

Vi spenderar 8 timmar om dagen på arbetet, fem dagar i veckan (ibland mer). Det är klart som korvspad att man ska trivas på sitt jobb för att må bra i vardagen och trivas. 

Arbetsglädje

Att vara glad i sitt jobb kan vara svårt om man inte trivs med kollegor eller sina arbetsuppgifter. Det är inte helt lätt att vara lycklig över sin position om stressen håller på att bryta en.

Det finns flera sätt att skaffa ny glädje i jobbet, men en av de viktigaste är nog att hantera stress. Man kan tipsa sin arbetsgivare om att bjuda in föreläsare och utbildare som ger konkreta förslag på hur man handskas med stressiga situationer.  Med bra tips i bakhuvudet kan man tackla sitt arbete på ett annat sätt.

Konflikter

En del personer har svårt att tackla konflikter och på arbetet dyker det alltid upp konflikter. Men det finns en skillnad på konflikt och konflikt. En del konflikter är nödvändiga och här får man bara lära sig att leva med det. Jobb kan inte bara vara roligt.

Onödiga och otrevliga konflikter är dock en annan sak. Här måste vara prata med personen som man inte kommer överens med, eller någon i chefsposition som kan agera medlare. Mobbing och diskriminering förekommer tyvärr på många arbetsplatser. Om man blir utsatt för sådana situationer ska man genast informera chef eller sitt fack om man inte kan tala med någon på företaget om det.

Miljön

Man kan trivas bra med sina kollegor men miljön på arbetsplatsen är desto värre. En kal kontorslokal med bara några skrivbord kommer knappast att trigga kreativitet eller produktivitet. Samma sak om man arbetar på utomhus med dåliga kläder som släpper in vind och fukt. Miljön måste vara bra för att man ska må bra. På varje arbetsplats ska det finnas ett skyddsombud som väljs intern eller genom facket som håller i arbetsplatsens kollektivavtal. Det är skyddsombudets ansvar att se till att lagar och regler kring arbetsmiljö upprätthålls på företaget.

Ibland behövs det bara några levande växter och fina gardiner för att arbetsplatsen ska bli trevligare. I andra fall behöver man göra större åtgärder för att göra arbetsplatsen mer säker, såsom brandutbildning och ergonomilektioner.