Harmoni inifrån

För att en människa ska må bra, måste kroppen må bra, och ska kroppen må bra måste den tas hand om på rätt sätt. Allting har ett samband. Något som är viktigt för att uppnå harmoni är att man förser sig själv med rätt förutsättningar för att lyckas redan på ett tidigt stadium.

Stege mot himlen

Maslows behovstrappa

Den amerikanska psykologen Abraham Maslow presenterade år 1943 en behovstrappa som enligt honom själv, i botten, påvisade våra mest grundläggande behov som människor och hur vi inte kan uppnå nästa nivå, utan att nivån nedanför redan blivit uppfylld. Modellen har sedan dess omarbetats en aning men används fortfarande inom psykologin och är helt klart aktuell än idag.

I botten av trappan, eller pyramiden, om man hellre väljer att se det på det sättet, finner du behov som mat, kläder och skydd (tak över huvudet). Och vandrar vi ända upp i toppen träffar vi på begreppet självförverkligande, som sista hållplats.

Föda

Vi tänkte denna gång inrikta oss på delen som handlar om den mat du stoppar i dig. Det är viktigt du får i dig en allsidig kost som täcker de behov din kropp har. För barn är det dessutom extra viktigt med alla byggstenar under deras fortgående växtprocess.

Som Maslows pyramid är inne på, kan vi omöjligt uppnå harmoni inom oss själva om vi inte tillfört en så pass viktig beståndsdel som näring. Vatten och mat är totala förutsättningar, men ändå något man många gånger dumdristigt förbiser när man letar efter orsaken till varför man mår dåligt.