Zonterapi

Zonterapi, även reflexzonterapi eller reflexologi, är en alternativ behandlingsform som är flitigt utbredd och används ofta vid olika typer av åkommor. De metoder som används inom zonterapin har förekommit sedan länge inom folkmedicin eller motsvarande. Dock var det inte förrän 1915 som den amerikanske läkaren William H. Fitzgerald utvecklade det som vi idag känner som…
Read more